NY FÅGELBOK!

”Fåglar inpå livet” berättar på ett underhållande sätt om fåglars ekologi, häckningsbiologi, beteende och mycket annat. Boken tar upp alla vanliga svenska fågelarter och några mindre vanliga som har stort allmänt intresse, sammanlagt 122 arter.

Fåglarnas liv är ofta på flera sätt beroende av människans verksamhet och hur den förändrar miljön. Därför blir växelspelet mellan fåglarnas värld och människornas värld ett ofta återkommande tema i de utförliga beskrivningarna av fågelarterna. Detsamma gäller fåglarnas ekologi, främst deras förhållande till naturmiljön.

”Fåglar inpå livet” riktar sig till både nybörjare och mer försigkomna. Facktermer förklaras i en ordlista. För varje art finns mycket utförliga faktarutor. Därför fungerar boken både som läsebok och uppslagsbok.

Boken behandlar samtliga tättingar som häckar med 100 000 par eller fler samt icke-tättingar med 20 000 par eller fler. Dessutom knöl- och sångsvan, kanadagås, storlom, gråhäger, havs- och kungsörn, tornfalk, jaktfalk, fiskgjuse, strandskata, storspov, kattuggla, gröngöling, sidensvans, näktergal, stjärtmes, korp och steglits.

Det finns ingen motsvarande bok på svenska som beskriver fåglars ekologi, häckningsbiologi och beteende. 400 sidor A4-format. Kostar 290 kr inklusive frakt inom Sverige. Beställs från info@kal.nu