Nyheter

Fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar – sänk era kostnader för avfallshantering

Rätt information till de boende och välordnade miljöstugor säker kostnaderna för avfallshämtning. Informatören Ingela Ekrelius utför miljöarbete direkt i bostadsområdena på uppdrag av fastighetsägaren. Fördelarna är:

  1. Att mer avfall blir rätt sorterat och mängden brännbart minskar. Detta ger besparingar.
  2. Att det står färre möbler och andra grovsopor på miljöstugorna golv. Bl.a. förbättras sophämtarnas arbetsmiljö.
  3. Att det ger området högre status då hanteringen är välordnad

Hur kan kostnaden för fastighetsnära källsortering sänkas?

Genom noggranna beräkningar av kärlstorlekar, vilka fraktioner och vilken hämtningsfrekvens som behövs för just ert område.

Kontakta Kalamus Ingela Ekrelius 073-260 48 49

Lämna ett svar