Aktuellt stort uppdrag

tidningen Grönt Samhällsbyggande

Kjell-Arne Larsson är redaktör för Grönt Samhällsbyggande, papperstidning och On Line-tidning. Chefredaktör och ansvarig utgivare är Jan Åström. Innehållet utformas i samarbete med SGBC – Swedish Green Building Council. Tidningen handlar om hållbart byggande och berör bland annat miljöcertifieringssystem och system för bedömning av byggmaterial/produkter. Grönt Samhällsbyggande innebär energieffektiva lösningar och åtgärder mot klimatförändringen, men även ekonomisk och social hållbarhet. Tidningen utkommer med 4 nummer per år.