Senaste stora uppdrag

Ett femårigt uppdrag att foto-
dokumentera bygget av Aga-depån på Lidingö, från byggstart mars 2013 till färdigställande 2017. Referensbilder tas periodiskt en gång per månad. En webbkamera tar bilder var 5:e minut.
Beställare av fotograferingen: SL (Trafikförvaltningen, SLL Stockholms Läns Landsting).

Den gamla depån vid Lidingö-banan byggs om helt. Det kommer att bli en anläggning för enbart spårvagnar. Ett 30-tal spårvagnar som ska trafikera hela systemet Spårväg City blir hemmahörande här. Arkitekter och byggherre har lagt stor vikt vid formgivningen av de nya byggnaderna som har inspirerats av gamla spårvagnshallar med valvformade tak. Fasader och tak ska utgöras av omväxlande täta och glasade partier. Nya depån byggs i två etapper. Den första blev klar 2014-15. Lidingöbanan öppnades 2015 efter modernisering. Hela Aga-depån ska stå färdig 2017.